คณิต-ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.3 เทอม1

สอนโดย อ.ป๋อง คำอาจ

คอร์สนี้เน้นๆสายคำนวณ คณิต-ฟิสิกส์ ระดับ ม.3 เพื่อให้นักเรียนม.ต้นมีพื้นฐานเตรียมพร้อมต่อยอดในระดับม.ปลายได้สบายๆ หรือนักเรียนที่สนใจต้องการปรับพื้นฐานม.ต้น

ระยะเวลาคอร์ส 3 เดือน

เรียนวันเวลาไหนก็ได้ ดูได้ตลอดระยะเวลาคอร์ส

พร้อมสอบประเมินผล 5 ครั้ง สามารถรู้คะแนนได้ทันที


**กรณีต้องการต่ออายุคอร์สเรียน

  • ดำเนินการต่ออายุภายใน 1 เดือน หากเกินกำหนดจะเป็นราคาเต็ม
  • ต่ออายุได้เฉพาะ Username เดิมเท่านั้น