คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

✔️ คนที่ไม่มั่นใจอังกฤษว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่
✔️ คนที่จับจุดไม่ได้ในการทำข้อสอบอังกฤษ
✔️ คนที่อยากอัพคะแนนภาษาอังกฤษ
✔️ นักเรียนชายหญิง ม.3 ที่ต้องการรื้อพื้นฐาน และเรียนล่วงหน้า ม.ปลาย
✔️ นักเรียนชายหญิง ม4.-ม.6 on-siteเสาร์อาทิตย์เทอม1 ที่ต้องการเรียนเสริมที่บ้านแบบละเอียด (เข้าเรียนวันเวลาไหนก็ได้)
✔️ นักเรียนชายหญิงทั่วไป ที่ไม่ได้เรียนon-site หรือไม่เคยเรียนออนไลน์ม4-ม6 เทอม1/65
✔️ เตรียมสอบเข้า นตท66 หรือนร.ทั่วไปที่ต้องการปรับเกรดและเตรียมสอบเข้าที่ต่างๆ