เหมาะกับนักเรียน ระดับ ม.3-ม.6 พื้นฐานน้อย - ปานกลาง
สอนโดยครูพี่วรรณ ธนวรรณ


คอร์สนี้ประกอบด้วยส่วนของไวยากรณ์และคำศัพท์ ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่จับจุดในการเรียนหรือทำโจทย์ไม่ถูก ยังผันกริยาไม่ถูกต้อง ยังเรียงตำแหน่งในประโยคไม่เป็น ยังใช้เวลาทำโจทย์นาน รวมถึงยังรู้คำศัพท์ระดับพื้นฐานได้ไม่เยอะ แปลประโยคไม่ออก 

และอยากเพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้นคอร์สนี้จะตอบโจทย์ของนักเรียน ที่ต้องการเริ่มต้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อนำไปต่อยอดในระดับถัดไปและทำโจทย์ได้ดียิ่งขึ้น

เพราะการเริ่มต้นที่ดี เปรียบเสมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง  • จัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
  • หัวข้อมี 18 unit 8 chapter
  • เริ่มเรียนวันไหนก็ได้ที่พร้อม
  • อายุคอร์ส 4 เดือน นับจากวันที่เริ่ม
  • สามารถต่ออายุคอร์สได้
  • เรียนได้ทุกที่แค่มี internet
  • สอบถามข้อสงสัยได้ทาง LINE Official