1. กด Log in ด้านล่าง ใส่รหัสตามที่ได้รับในอีเมล

2. หากขึ้นให้ Log in อีกครั้งให้เลือก No Thanks, Go Back to School

3. ใน My courses จะเห็นหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนไว้


* อ่านรายละเอียด*

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในหลายพื้นที่ และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจำเป็นต้องใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนแทนการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งมีตารางเรียนตามปกติ จะเริ่มเรียนวันที่ 9 มกราคม 64 และขยายเวลาปิดหลักสูตรเทอม2/63 จาก 7 มีนาคม 64 เป็น 21 มีนาคม 64

ให้นักเรียนคอร์สปกติ แบบเรียนที่สถาบันติดตามข่าวได้ที่ facebook หรือ line ของโรงเรียนอีกครั้ง

Facebook : https://www.facebook.com/Tanawanschool

Line id : @twschool1992 หรือกด https://lin.ee/t1Bo6h2

คอร์สออนไลน์ เทอม 2/63

ระดับ ม.4-6และนายสิบตำรวจเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร

Log in เข้าเรียนและเข้าสอบทางห้องเรียนออนไลน์ตามปกติ

คอร์สปกติ เทอม 2/63
  • ม.4-6 วันอาทิตย์ (เรียนและสอบทางระบบออนไลน์เฉพาะกิจ )
  • ม.4-6 เรียนเสริมรายวิชาคณิต (เรียนทางระบบออนไลน์เฉพาะกิจ )
  • ม.4-6 เรียนเสริมรายวิชาอังกฤษ (เรียนทางระบบออนไลน์เฉพาะกิจ)
  • ม.1-3 (เรียนและสอบทางระบบออนไลน์เฉพาะกิจ )

ให้นักเรียนใช้ Username-Password ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไปทางอีเมล เพื่อเรียน สอบ และดูเฉลยแต่ละครั้งหลังสอบ หากติดขัดปัญหาการเข้าห้องเรียนออนไลน์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ในเวลา08.30น.-16.30น.

----------------------------------